Hjem
Nygårdshøyden sør
Nygårdshøyden Sør

Campusprosjektet

Nygårdshøyden Sør er virkeliggjøring av UiBs visjon kunnskap som former samfunnet. I denne storsatsingen møtes UiB og omverdenen for å engasjere hverandre, forske, lære, diskutere og forme framtidens løsninger. Med Nygårdshøyden Sør åpner UiB opp og inviterer inn; vi er universitetet uten vegger.

Hovedinnhold

Hovedelementer

Realfagskraft på en moderne campus 

Spennende hypoteser og moderne forskningsinfrastruktur er forutsetninger for å realisere ambisiøs realfaglig forskning, innovasjon, utdanning og formidling av høy internasjonal klasse.

Studenter og forskere som sammen stiller fagrelevante spørsmål, eksperimenterer og anvender avansert vitenskapelig utstyr, utvikler teknologi og nye løsninger, danner stimulerende og framtidsrettede fagmiljø.

Nærhet til innovasjonsmiljø og tilgang til eksperimentelle og digitale verktøy legger til rette for læringsformer hvor studentene både utfordres og utfordrer vitenskapelig teori og samfunnsrelevant kunnskap. På denne måten vil forskere og studenter kombinere fagnære og tverrfaglige kompetanser i en kultur for innovasjon.

Nygårdshøyden sør tilbyr moderne og velutstyrte forsknings- og læringsarealer hvor realfagenes samfunnsformende kraft konkretiseres gjennom aktiv deltagelse, diskusjon, faglig fordypning og skaperglede på en moderne realfaglig campus.  

Innovasjonsknutepunkt 

Kunstig intelligens, informasjonsteknologi, data- og beregningsvitenskap forandrer og styrker alle realfagene og løfter ambisjonsnivået for både grunnleggende innsikt og for praktiske anvendelser. Ved UiB bruker vi denne tverrfaglige kompetansen til nyskaping innen utdanning og forskning, og til næringsmessig og teknologirettet innovasjon i tett samarbeid med eksterne partnere.

I et dedikert nybygg vil UiB skape et innovasjonsknutepunkt for samfunn, næringsliv, studenter og forskningsmiljøer. Her vil oppstarts- og kunnskapsbedrifter vekselvirke tett med ledende fagmiljø i informatikk og studenter i stimulerende læringsmiljø. 

Nygårdshøyden sør realiserer ambisjonene om tverrfaglig forskning, fremtidsrettet utdanning og relevant innovasjon. Universitetet i Bergen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tar ansvar for nyskaping og regional næringsutvikling gjennom å skape nye løsninger og bidra til sterke kompetanse- og teknologimiljøer på Vestlandet. Sammen bidrar vi til en bærekraftig samfunnsutvikling i regionen, nasjonalt og globalt.