Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Flyktningkrisen er en krise særlig når flyktninger må vente, og dermed får sin verdighet satt på vent, skriver professor Odin Lysaker i Fædrelandsvennen.
Professor Christine M. Jacobsen skal leia eit tverrfagleg prosjekt som ser på kva venting betyr for irregulære migrantar i Europa.