Hjem

Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Hovedinnhold

Idea, Act, Plan

UiBs BOA-team tilbyr administrativ støtte til eksternfinansierte aktiviteter for fakultet, institutt og forskere.

Horizon Europe

Se sendingen fra infodagen om Horisont Europa

Se programmet og video fra mobliseringsarrangementet for EU-finansiert forskning og innovasjon på Universitetet i Bergen 14. januar 2022.

UiB idé
UiB idé logo

Har du ein god idé? Søk støtte!

UiB idé gir tilsette og studentar mogelegheit for å søkje støtte til gode innovasjonsidear, som må utviklast og testast før dei blir utvikla vidare.

UiB Opp
UiB opp logo

UiB Opp - kompetanseutvikling for eksternfinansiering og forskningsstøtte

UiB Opp er UiB sitt kompetanseprogram for å støtte opp under institusjonens økende behov for forskningsstøtte, og for kunnskap om eksternfinansiering knyttet til både forskning, utdanning og innovasjon. Programmet er åpent for ansatte som ønsker å utvikle seg innen feltene forskningsstøtte eller...