Hjem

Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Hovedinnhold

BOA-team UiB

UiBs BOA-team tilbyr administrativ støtte til UiBs fakultets og institutt administrasjon, men også til enkeltforskere som jobber med prioriterte eksternfinansierte forsknings, innovasjons- og utdanningsprosjekter. 

  Du kan også kontakte et av UiBs lokale kontaktpunkt for tema eller program som du er interessert i. 

  Støtte i de ulike fasene  av eksternfinansierte prosjekter 

  UiB Opp
  UiB opp logo

  UiB Opp - kompetanseutvikling for eksternfinansiering og forskningsstøtte

  UiB Opp er UiB sitt kompetanseprogram for å støtte opp under institusjonens økende behov for forskningsstøtte, og for kunnskap om eksternfinansiering knyttet til både forskning, utdanning og innovasjon. Programmet er åpent for ansatte som ønsker å utvikle seg innen feltene forskningsstøtte eller...

  Ansattinnovasjon

  Hvordan kan ansatte drive med innovasjon?

  Som ansatt ved UiB kan du bidra til å løse samfunnsutfordringer og realisere nyskapende ideer sammen med universitetet og det eksterne økosystemet vi er del av.

  Samspill mellom forskning og utdanning
  Symboler

  Fra festtaler til handling: Anbefalinger om samspill mellom forskning og utdanning

  Betydningen av sterkere koblinger mellom forskning og utdanning blir stadig understreket i politiske strategier både i Norge og i EU, i institusjonenes strategier og av ulike nettverk og organisasjoner i sektoren. Hvilke koblinger snakker vi egentlig om, hvorfor er det ønskelig å forsterke dem og...