Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Når politikere vedtar at vi skal jobbe for å begrense den globale oppvarmingen, gjør de det etter råd fra klimaforskerne. Men hvordan vet forskerne at jorden varmes opp?