Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Høgare temperaturar gjer at talet på planter og vekstar aukar på europeiske fjelltoppar. Ny forsking viser at norske fjellområde kjem til å endrast dramatisk, og ein del vil antakeleg forsvinne.