Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Dette er det vi forventer i Norge når framtidens varmere klima gir oss ekstremnedbør.
Forskere ved Universitetet i Bergen arbeider med energi-forskning og utdanning, med fokus på tema som havvind, geotermi, bioenergi, solenergi, hydrogen, energimarkeder og karbon-fangst, -utnytting og -lagring.
Den erfarne geologen Gunn Mangerud går inn i fakultetsledelsen for å styrke satsingen på energiomstilling. – Målet er å bidra til at UiBs forskning og utdanning på området fortsetter å øke i omfang, styrke og synlighet.