Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Havforsker Elisabeth Holland har fått stillingen som Norway-Pacific Joint Chair of Oceans and Climate Change, som følger opp en frivillig forpliktelse inngått mellom Universitetet i Bergen og The University of the South Pacific på FNs havkonferanse i juni 2017. #OceanAction18613
Norge har noen av de beste vindressursene i Europa og en olje- og gassindustri med en historie som spenner over nesten 50 år. Vi har den teknologien som kreves for å utvikle vindparker til havs. Så hvorfor nøler vi?
Et nytt forskningsprosjekt ved Institutt for geovitenskap, med partnere fra Equinor og Bergen Offshore Wind Centre (BOW), skal kartlegge bunnforholdene i områder i Nordsjøen som er utpekt som egnet for havvindturbiner. Målet er å utvikle en metode som gjør planleggingen av områder for havvind tryggere og mer kostnadseffektiv.