Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Fire forsknings- og utdanningsinstitusjoner går sammen om kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST, som ble offisielt lansert i november 2019. Målet er å skape en rask og rettferdig energiomstilling, nasjonalt og internasjonalt.
For hundre tusen år siden sto havet ti meter høyere enn det gjør i dag. Forskere har nå funnet ut hvor vannet kom fra.
Pionerene Fridtjof Nansen og Bjørn Helland-Hansen fikk rett: Endringer i hav og klima kan varsles.