Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

I oktober 2018 ble Universitetet i Bergen tildelt en lederrolle av FN innen utdanning og forskning for et bærekraftig hav. I juni 2020 har FN bestilt en serie på fire artikler om havforskning fra UiB. Serien blir distribuert globalt av FN. Rektor Dag Rune Olsen vil ha en global dugnad for havet.
Vi tilbyr en rekke studier innenfor alle typer fagområder som vil gjøre deg i stand til å bidra til klima og energiomstilling for samfunnet. Vi har også et eget opplegg for skolen, barn og familier.
Energibruk og økonomisk vekst har historisk sett vært tett forbundet. Verden må nå både bruke energien mer effektivt og i løpet av få tiår gå over fra fossil energi til fornybar energi for å nå klimamålene.
Polysentrisk klimastyring i praksis: En studie av samspillet mellom norsk og amazonisk landbruks-politikk for klimaendringer.
CO2 er både et problem og en ressurs som kan brukes, for eksempel som utgangspunkt for nye materialer.
Våre forskningsmiljøer spiller en nøkkelrolle ved å frembringe kunnskap til å utrede samlet effekt og konsekvens av ulike handlingsalternativer, og peke på kunnskapsbaserte løsninger for en bærekraftig, klima-, nærings- og samfunnsutvikling.