Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Regjeringen er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og inviterer virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer til å bidra med innspill. Planen skal konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse det til norske forhold og utfordringer.  
– Vi trenger en global plan for en grønn, sirkulær økonomi. Derfor utfordrer vi verdens rikeste land til å tenke nytt i kjølvannet av koronapandemien og ber G20-landene bruke sitt årlige toppmøte til å tenke gjenbruk heller enn forbruk, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.
Inger Elisabeth Måren ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og UiBs klimadirektør Tore Furevik er utpekt til å sitte i den norske UNESCO-kommisjonen for perioden 2021-2024.