Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Nå er vi i gang med det helt nye kurset i karbonfangst, -bruk og -lagring! Fagmiljøet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utviklet dette videreutdanningskurset for å møte den forventede etterspørselen etter kompetanse innen fagfeltet. Så langt har etterspørselen vært over all forventning og det er allerede planer om å gjennomføre et nytt kurs våren 2021!
Etter to åremål som direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, blir Tore Furevik til sommaren direktør for Nansensenteret for miljø- og fjernmåling i Bergen.