Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

UiB og de andre partnerne i klyngesamarbeidet Energiomstilling Vest utvikler ny kunnskap om helhetlig nedbygging av offshoreprosjekt og økt installasjon av havvind.
Universitetet i Bergen er den første institusjonen i Norge og det første universitetet i verden som slutter seg til EU-kommisjonens globale koalisjon United for Biodiversity.