Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Forskningsmiljøer og industriaktører i Vestland fylke går nå sammen i konkurransen om nytt hydrogensenter og er energimeldingen 'Energi til arbeid' ambisiøs nok?
8. juni 2021 ble Blått kompass rapporten lansert og flere forskere fra UiB var med å bidra. Temperaturen stiger. Polisen smelter. Plast er på avveie. Dyrearter utryddes. Korallrev dør. Havet forsures. Rapporten gir dog grunnlag for håp hvis vi forvalter havet bærekraftig ved å bevare mer natur, satse på bærekraftig verdiskaping og sikre rettferdig fordeling. Å verne naturen betyr ikke... Les mer
SDG Bergen Policy Brief-serien er en ny kommunikasjonskanal for å bringe viktig forskning til politikere. Målet er at det skal fattes bedre avgjørelser tuftet på vitenskapelige råd.
Universitetet i Bergen er nok ein gong rangert mellom dei ti beste universiteta i verda på oseanografi, vitskapen om havet.