Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) besøkte UiB-jurister og eksperter tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre for å oppdatere seg på energiomstilling og havvind.
The NorRen Summer School on energy production and consumption unites PhD candidates from various disciplines, providing them with new insights and creating the basis for future collaborations in renewable energy.
Elektrifisering av olje- og gassproduksjon er Norges beste og mest realistiske mulighet til å oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser og være et foregangsland i det det grønne skiftet, mener førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet, UiB.
Menneskeskapte klimaendringer er her nå, og påvirker vær- og klimaekstremer i hver region på jorden. Enkelte hetebølger som er observert ville være usannsynlige uten menneskelig påvirkning.
De mest ambisiøse energiprosjektene risikerer å stanses av kontroverser og søksmål, mener førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet, UiB.