Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Berekraftspilotane har vore tilsett sidan januar i år, og er fire studentar frå fleire forskjellige studieretningar ved Universitetet i Bergen. Berekraftspilotane sine hovudoppdrag er å bidra med studentperspektivet inn i berekraftsarbeidet, samt skape engasjement og drivkraft i berekraftssatsinga til UiB.