Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

På den tredje Ocean Sustainability Bergen Conference møttes nok en gang forskere, studenter, næringsliv, embetsverk og politikere. I år diskuterte de alt fra beskyttelse av den blå skogen i havet til gruvevirksomhet på havbunnen. Diskusjonene kretset rundt hvordan vi kan oppnå en bærekraftig balanse mellom vern og utvikling av havet.
10.november arrangerte Bergen Offshore Wind Centre (BOW), GCE Ocean Technology og NORCE Havvindkonferansen Science Meets Industry i Aulaen ved Universitetet i Bergen. Dette var en arena for å dele erfaringer og kunnskap og for å skape nettverk på tvers av industrien og akademia.
Studiet er ett av 5 sivilingeniørprogram ved Universitetet i Bergen og har nå over 50 studenter i de nye kullene.
Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa forteller om forskningssatsingen på energiomstilling.
UiBs strategiske satsing Klima og energiomstilling inviterer herved til søknader om reisestøtte fra UiB-studenter.
6. oktober inviterte UiBs Klima og energiomstillingsstrategi til seminar i Aulaen, for å presentere en smakebit fra tverrfaglig forskning og innovasjon som foregår innenfor satsingen på UiB.
– Den tverrfaglige tilnærmingen til bærekraft gjorde at jeg ble ekstra interessert i å søke. Vi får en unik kompetanse som gjør oss bedre rustet til å løse problemstillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer og klimaspørsmål.