Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Finn Gunnar Nielsen, Kristin Guldbrandsen Frøysa, Sigrid Eskeland Schütz og Ignacio Herrera Anchustegui skriver om Equinor sitt planlagte prosjekt om en havvindpark utenfor Bergen som vil kunne forsyne Troll- og Osebergfeltene, samt prosessanlegget på Kollsnes, med strøm.
Forskerne på UiB fortsetter å bidra med verdensledende forsking på ammoniakk, hydrogen og havvind.
Regjeringen ønsker å satse stort på havvind og kunnskapsgrunnlaget trengs å videreutvikles for å svare på denne satsingen.