Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Ladestasjonar til sjøs skal gi betre utnytting av fornybar energi i offshore-industri.
14th December 2022 the University of Bergen (UiB) and Bergen Offshore Wind Centre (BOW) launched a new and free e-learning course on offshore wind. The course has been developed in cooperation with Aker Solutions, Head Energy, NorSea Group and Eviny and is financed by the Norwegian Directorate for Higher Education and Skills.
Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har lagt ut et gratis introduksjonskurs i havvind på nett. Å tilby en slik lavterskel innføring i et fagfelt, er nytt i UiB-sammenheng. Behovet for havvindkompetanse er stort, ifølge næringslivet.