Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Søknadsinformasjon

Bachelorprogram i design

Søknadsfristen er 15.april.

Hovedinnhold

Du kan registrere søknaden din fra 11.januar.

Bachelorprogrammet i design gir deg solid basiskunnskap som designer og innsikt i hvordan design kan avdekke vesentlige problemområder og muligheter – hos enkeltmennesker, i samfunnet og i verden som helhet. 

I vår del av verden er forbruk og konsum en stor utfordring. Ved Institutt for design er vi opptatt av å fremme et inkluderende samfunn basert på etiske refleksjoner. Dagens og fremtidens designere er opptatt av fornybare materialer, miljøvennlige tilvirkningsmetoder og en rettferdig behandling av mennesker gjennom hele produksjonskjeden. Samtidig gir programmet rikelig plass til den estetiske dimensjonen av design som en verdi i seg selv. En designer kan se omgivelsene med et annet blikk, kan utvikle, visualisere og gi abstrakte ideer konkret form. Å være designer handler i stor grad om å være nysgjerrig og skapende, ha mot til å bevege tradisjonsgrenser og stimulere til undring og refleksjon.

Bachelorprogrammet i design er tre-årig, og kan videreføres med Masterprogrammet i design på to år. I løpet av Bachelorprogrammet jobber du med prosjekter i perioder fra en uke til flere måneder. Programmet gir deg en rikholdig verktøykasse til å være en individuell skapende og kreativt tenkende designer i samhandling med andre.

Læringen skjer gjennom utvikling av kompetanser, håndverk, eksperimentering, kritiske diskusjoner og refleksjon m.m. Kunnskap utvikles gjennom praktisk prosjektarbeid i verksteder og laboratorier, fulgt opp med undervisning som inneholder relevant teori. Du følger foredrag og workshoper med undervisere, nasjonale og internasjonale designere som alle er ledende i sitt felt.

Sammen med andre studenter kan du også reise på feltarbeid og institusjonsbesøk. 

Bachelorprogrammet i design ved Fakultet for kunst, musikk og design er delt i to studieretninger, som du kan lese mer om på KMD sine nettsider:

Vi gjør oppmerksom på at bachelorprogrammet i design har studieretningspesifikke hjemmeoppgaver knyttet til opptakskravene. Besvarelsen skal leveres til søknadsfrist 15.april.

Du registrerer din søknad til programmet og studieretningen via Søknadsweb.

Opptaksprosess

 1. Søknadsfrist: 15. april
 2. Vurdering av portfolio og hjemmeoppgave: uke 17, 26.-30.april
 3. Innkalling til intervju: sendes ut i uke 18
 4. Opptaksprøver og intervju:
  - Visuell kommunikasjon: uke 21, 25.-28.mai
  - Møbel- og romdesign/interiørarkitektur: uke 22, 31.mai - 4.juni
 5. Tilbud om studieplass publiseres i Søknadsweb:
  - Visuell kommunikasjon: uke 22, 31.mai - 4.juni
  - Møbel- og romdesign/interiørarkitektur: uke 23, 7. - 11.juni

Se nederst på siden under "Søknadsstatus" for detaljert informasjon om opptaksprosessen.

Det er viktig at alle søkere sjekker Søknadsweb for oppdatert status på sin søknad.
Søkere med avslag på sin søknad om studieplass på programmet vil ikke få annen beskjed enn via Søknadsweb.

Opptakskrav      

Opptak til Bachelorprogrammet i design er basert på oppnådd generell studiekompetanse (GSK) samt en helhetlig vurdering av dokumentasjon av designfaglig arbeid (portfolio) og intervju.

Se her for informasjon om hva som tilsvarer norsk generell studiekompetanse med utdannelse fra utlandet:
Samordna Opptak

Opptakskomitéen gjør en helhetlig faglig vurdering av den enkelte søker, med særlig vekt på søkerens designfaglige potensiale for utvikling. Søkerne vil bli vurdert med bakgrunn i en rekke kriterier; kreativitet, ambisjoner, designfaglig modning, refleksjon, evne til analytisk og konseptuell tenkning, samfunnsbevissthet, form- og fargesans, evne til tegning, skriftlig og muntlig formuleringsevne og evne til samarbeid. De nødvendige designfaglige forkunnskapene for opptak til programmet kan oppnåes på forskjellige måter.

Språkkrav

Søkere til Bachelorprogram i design med skolegang fra andre land enn Norge må i tillegg til å oppfylle krav til videregående/gymnasial skolegang også beherske et nordisk språk for å være kvalifisert for opptak.
Se her for krav til videregående/gymnasial utdannelse.
Se her for krav til norsk språk.

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde følgende til søknadsfrist 15.april:

 1. Vitnemål fra den videregående skole, eller karakterutskrifter der vitnemål foreløbig ikke foreligger.
 2. Portfolio
 3. Besvarelse på den studieretningspesifikke hjemmeoppgaven.
 4. CV som viser tidligere utdannelse og relevant arbeidserfaring.
   
 5. Søkere til møbel- og romdesign/interiørarkitektur må også laste opp et motivasjonsbrev som del av søknaden sin.

Dersom du fullfører videregående skole våren 2021 må vitnemål ettersendes til opptak.kmd@uib.no senest 1.juli.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du søker opptak til flere studieprogram/studieretning, må du levere portfolio til alle. Se opptaksinformasjon for det enkelte studieprogram for nærmere informasjon om portfoliekravene.

Motivasjonsbrev - Møbel- og romdesign/Interiørarkitektur

Søkere til Møbel- og romdesign/interiørarkitektur skal laste opp et motivasjonsbrev som del av søknaden sin.

I motivasjonsbrevet skal du redegjøre for hvem du er og hvorfor du ønsker å studere ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Innhold og omfang:

 • Hvem er du?
 • Redegjør for din motivasjon for å studere på Bachelorprogrammet i design.
 • Redegjør for din forståelse for studieretningen/fagområdet du søker til.
 • Motivasjonsbrevet skal ikke være lenger enn én A4-side.

Din evne til skriftlig formulering vil bli vektlagt.

Portfolio

Portfolien skal lastes opp i søknaden din på Søknadsweb innen fristen 15.april og skal inneholde dokumentasjon på relevant designfaglig produksjon.

I portfolioen skal du vise 6-10 tidligere arbeider som du anser være relevante og aktuelle for din søknad. I søknaden vil vi at du viser variasjon mellom skisser og ferdige arbeider/prosjekt da vi ønsker å se din arbeidsprosess. I portfolioen kan du vise arbeider i valgfritt medium; dette kan inkludere video, webbside, og app. Portfolioen skal sendes inn som ett dokument med flere sider.

Tekniske spesifikasjoner portfolio:

 • Filformat: PDF
 • Fysisk format på PDF-fil: Liggende A3
 • Maks størrelse: 250 MB
 • Gi filen et navn etter følgende prinsipp: etternavn_fornavn_portfolio.pdf

Dersom du ønsker å presentere video, webside eller app som del av din portfolio skal disse representeres med skjermbilde og tekst i portfolioen samt med link der disse kan ses på internett.

Om du ikke lykkes med å laste portfolien opp i søknaden din på Søknadsweb, kan du sende oss denne via WeTransfer eller lignende.
Lenke for deling av filer sendes opptak.kmd@uib.no.

Søkere som etter portfoliovurderingen ikke vurderes som godkjent for videre opptaksprøver til programmet vil ikke få annen beskjed enn via Søknadsweb.

Hjemmeoppgave

Besvarelsen av hjemmeoppgaven, inkludert skisser, tekst og bilde, skal i sin helhet lastes opp i søknaden din på Søknadsweb innen fristen 15.april.

Hjemmeoppgavene gjøres tilgjengelig 11.januar:

Tekniske spesifikasjoner hjemmeoppgave:

 • Filformat: PDF
 • Fysisk format på PDF-fil: Liggende A3
 • Maks størrelse: 250 MB
 • Gi filen et navn etter følgende prinsipp: etternavn_fornavn_hjemmeoppgave_studieretning.pdf
  • For å vise hvilken studieretning hjemmeoppgaven gjelder, markerer du dette i filnavnet med enten
   BAR for møbel- og romdesign/interiørarkitektur
   eller
   BAV for visuell kommunikasjon

Dersom du ønsker å besvare hjemmeoppgaven med video, webside eller app skal disse representeres med skjermbilde og tekst i PDF'en samt med link der disse kan ses på internett.

Om du ikke lykkes med å laste hjemmeoppgaven opp i søknaden din på Søknadsweb, kan du sende oss denne via WeTransfer eller lignende.
Lenke for deling av filer sendes opptak.kmd@uib.no.

Opptaksprøver og intervju

Etter portfoliovurderingen vil søkere som er funnet kvalifisert for intervju og videre prøver motta innkalling til disse.
Både intervju og deler av de videre opptaksprøvene vil foregå digitalt via Zoom.

Opptaksprøvene vil bestå av tegneoppgaver og andre relevante oppgaver som gjøres tilgjengelig som hjemmeoppgaver for de aktuelle søkerne.

Etter opptaksprøver og intervju vil søkerne rangeres basert på en samlet helhetlig vurdering av alle løste oppgaver og intervju. 

Under opptaksprøvene vil søkerne også få mulighet til å treffe både andre søkere og eksisterende studenter ved instituttet samt delta på omvisning i fakultetets lokaler, alt sammen digitalt.

Søkere som etter opptaksprøvene får avslag på sin søknad vil ikke få annen beskjed om dette enn via Søknadsweb.

Om du ikke er kjent med Zoom som verktøy for digitale møter anbefaler vi at du laster ned programmet, oppretter en brukerkonto og gjør deg kjent med funksjonaliteten i forkant av intervjuet og presentasjonen. Ved presentasjon av ditt verk vil du kunne velge mellom å vise verket for kamera eller dele skjerm med de andre deltagerne. Du velger selv hvilken presetasjonsform som passer ditt verk best. Du kan laste ned Zoom Client for Meetings her: https://zoom.us/download#client_4meeting

Søknadstatus

Status på søknaden din vil vises som Under behandling så lenge søknadsbehandlingen pågår.

Søkere som får avslag på sin søknad vil ikke få annen beskjed enn via Søknadsweb.

Opptaksprosessen

11.jan - 15.april

Søknadsperiode: Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 15. april.

15. - 25.april

Registreringsperiode: Søknadene gjennomgås for å kontrollere at de er komplette.

26. - 30.april

Vurdering av portfolio og hjemmeoppgave: Alle komplette søknader gjennomgås av relevant faglig jury.

3. - 7.mai

Innkalling til prøver og intervju: Alle søkere som fikk sin portfolio vurdert til godkjent kalles inn til et intervju som del av opptaksprøvene.

25. - 28.mai / 31.mai - 4.juni

Opptaksprøver og intervju: Alle intervjuene til samme studieretning gjennomføres i løpet av én uke. Godkjente søkere oversendes instituttledelsen for innstilling om opptak.

31.mai - 4.juni / 7. - 11.juni

Tilbud om studieplass/ventelisteplass: Søkere med tilbud om studieplass eller tilbud om ventelisteplass får tilbudet publisert i Søknadsweb. Svarfrist i Søknadsweb 10./20.juni.