Hjem
SDG Bergen (N)

Nyhetsarkiv for SDG Bergen (N)

På ein stor konferanse om hav, framtid og berekraft i New York neste veke vil Universitetet i Bergen leggje fram konkrete forslag for å møte FN sine berekraftsmål.