Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Nyhetsarkiv for Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Sameksistens var tema for en høyprofilert konferanse i Oslo 25. april. BOWs direktør Finn Gunnar Nielsen deltok med innlegg og i en paneldebatt om temaet.
Høringsuttalelse fra Bergen Offshore Wind Centre (BOW) ved Universitetet i Bergen om forslag til inndeling av de åpnede områdene i utlysingsområder for fornybar energiproduksjon til havs (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II)
Husk søknadsfristen 20. april 2022 for å søke høyere utdanning. Energiutdanning gir deg en utdanning for fremtiden. Havvind er en av retningene du kan velge på energistudiet.
I april 2022 gikk startskuddet for prosjektet ImpactWind Sørvest. Prosjektet skal muliggjøre raskere utbygging av havvind gjennom et tverrfaglig kapasitetsløft for effektive søknadsprosesser.