Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

Eit nettverk av internasjonale forskarar skal studere korleis språk og klimaforsking heng saman. Professor Kjersti Fløttum ved Institutt for framandspråk har fått støtte til det tverrfaglege prosjektet "Linguistic representations of climate change discourse and their individual and collective interpretations" (LINGCLIM).