Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Takket være tidlig innsats fra forskere ved Universitetet i Bergen har vi et norsk oljespråk i dag.