Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Praktisk informasjonsarbeid gir studentane større tru på eigen kompetanse og arbeidskapasitet.
Jill Walker Rettberg: Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves