Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Tidlegare i haust fekk Ivar Utne og Kristian A. Bjørkelo Spruveugleprisen. 10. desember blei dei tildelt Ugleprisen, UiB sin pris for utdanningskvalitet.