Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Den første workshopen i regi av prosjektet "Strafferettens fortellinger" ga nye perspektiver på fortellinger om kriminelle handlinger både i rettslige sammenhenger og i andre kulturelle uttrykk.