Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.
10. og 11. mai arrangerte Forskergruppen for radikal filosofi og litteratur (LLE/IF) et seminar ved Det norske institutt i Roma om arven etter 1968 i samarbeid med Forskergruppen for subjektivering og senmodernintet (FoF), med Maurizio Lazzarato, Frida Beckman og Franco Berardi som inviterte hovedtalere.