Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

«Våre briller gir oss en unik evne til å se ting fra menneskets perspektiv. Og det gjør slettes ikke alle.» Les alumn Per-Arne Larsens tale til årets bachelorkandidater.