Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

– Emnet praktisk informasjonsarbeid gjorde meg godt forberedt på møtet med arbeidslivet. Det er det beste faget jeg har hatt på universitetet og det jeg har lært mest av.