Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

I so fall kan du gå inn i «Dialektbasen for Sogndal», som førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk Ragnhild Lie Anderson står bak.