Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Godt plassert i nordområda skapte Wessel og Wiig, to kvinner frå borgarskapet i sør, sine eigne livsprosjekt. Der spelte fotografiet ei viktig rolle. Bileta dei skapte gir eit innblikk i livet deira, men også i deira blikk på det samiske.
Håndboken ble utgitt for første gang på norsk i 2004. I 2007 kom boken på tysk, og siden har den blitt en standard referanse. Den andre utgaven kom på norsk i 2013, og er nylig gjort tilgjengelig i tysk oversettelse i to bind som Open Access publikasjoner.