Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Antologien er et resultat av symposiet "Nation som kvalitet: 1800-talets litterära offentligheter och folk i Norden", som ble arrangert ved UiB i november 2019 innenfor rammen av førsteamanuensis Anna Bohlins forskning.