Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

UiB har høye ambisjoner for humaniora. Nå kan fagmiljøer fra hele universitetet søke støtte til tiltak for å oppfylle ambisjonene i Humaniorastrategien.
Velkommen til en rekke spennende foredrag i Frille og Dyvekes vinkjeller. I høst er temaet for foredragene «Kirkebyen Bergen i middelalderen».