Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Et opptak med bokbad og diskusjon om bøkene til Dobson, Parikka og Walker Rettberg.
I 2024 vert 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov feira. Ved Universitetet i Bergen vil forskarar frå inn- og utland gje perspektiv på lova som endra Noreg.
Jill Walker Rettberg skriver om korleis amerikansk og engelskspråkleg kunstig intelligens kan overskugge kulturarv frå andre delar av verda.