Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Til tross for at ordet utdanning er avledet av dannelse, knytter mange ulike assosiasjoner til begrepet. Senter for vitenskapsteori (SVT) ved UiB innleder semesteret med oppstart av to valgfrie og frittstående dannelsesemner med klar begeistring fra studenter som har fulgt fagene tidligere.