Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Stipendiat Nora Vaage studerer kunstnere som går inn i biologilaboratorier og skaper levende kunstverk ved hjelp av bioteknologi.
Forskningsprosjektet SEAT vil hjelpe forbrukere med å gjøre bedre etiske valg når de kjøper mat fra oppdrettsnæringen i Asia.