Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Av 150 søknader som kom inn til Forskningsrådet er SVTs "Centre of Responsible Evidence Appraisal" valg ut som en av 34 søkere til andre runde. Professor Jeroen van der Sluijs står i spissen for søknaden som senterleder.