Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Av 150 søknader som kom inn til forskningsrådet er SVTs "Centre of Responsible Evidence Appraisal" valg ut som en av 34 søkere til andre runde. Professor Jeroen van der Sluijs står i spissen for søknaden som senterleder.
Fire sentre ved UiB er med i andre runde om å få den prestisjetunge tittelen som Senter for fremragende forskning (SFF).
Som et av de ledende forskningsmiljøene innen 'Post-normal Science', er forskere fra SVT sterkt representert på årets konferanse om nye strømninger innen forskning 3. - 5. mars arrangert at Joint Research Centre, European Commision.