Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Kjetil Rommetveit og Brian Wynne er redaktører for 'Imagining public issues in the technosciences?', et spesial nummer av Public Understanding of Science. Andre forskere fra SVT har også bidratt til utgaven