Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Dr. Mimi Lam fikk tidligere i år tildelt Marie Sklodowska-Curie-stipend fra EU for sitt prosjekt 'eSEAS: Enhancing Seafood Ethics and Sustainability'.