Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.
Hvordan kan vi leve i takt med årstidene, når årstidene blir mer og mer uforutsigbare? Scott Bremer forsker på hvordan raske sesongvariasjoner påvirker ulike institusjoner i samfunnet, og ser på hvordan vi kan tilpasse oss endringer i klimaet på nye måter.