Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Professor Andrea Saltelli ved Senter for Vitenskapsteori er en av ni ledende europeere som er spurt av tidsskriftet Nature om hva de mener bør være høyeste prioritet for vitenskapen framover. Han advarer blant annet mot å bruke vitenskap til inntekt for særinteresser.
Under den 24. årlige verdenskongressen for filosofi ble Skirbekk av kinesiske universitet valgt ut som en av 24 ledende nåtidige filosofer.