Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

I ein nyleg publisert artikkel kritiserar UiB-forskar Silvio Funtowicz og Mario Giampietro konseptet sirkulær økonomi og foreslår ei alternativ tilnærming til berekraft.