Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.