Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

UiB-forskar Arjan Wardekker blei nyleg ønskja velkommen som medlem av The Young Academy of Europe (YAE), ei alleuropeisk samling av unge forskarar for nettverksbygging, påverknad, vitskapleg utveksling og vitskapspolitikk.
Dr. Scott Bremer gjør for tiden feltarbeid i Arboretet som del av CALENDARS-prosjektet. Her skriver han om sine erfaringer så langt.