Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

I dette andre blogginnlegget fra Scott Bremers feltarbeid i Universitetshagene skriver han om hvordan skiftende årstider påvirker arbeidet i Arboretet.
Førsteamanuensis ved UiB, Kjetil Rommetveit, har fått støtte frå Noregs Forskingsråd til å studere smittesporing under covid-19 som digital politikk.