Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Av 161 søknader blei SVT sin søknad Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges) plukka ut blant dei 36 som gjekk vidare til siste runde av utlysinga.
Forskningsrådet inviterer syv fagmiljøer ved UiB videre til runde to i utlysningen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF).