Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Senter for vitenskapsteori ved UiB har nylig overlevert sitt høringssvar til regjeringens forslag om å forlenge ordningen med koronasertifikat.