Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

I dette sjette blogginnlegget fra feltarbeidet sitt i Universitetshagene skriver Scott Bremer om de ulike årstidenes melodier.
Dette er det femte blogginnlegget fra forsker Scott Bremer fra hans feltarbeid i Universitetshagene. I innlegget beskriver han hagenes rørsystem, drenering og vannveier som deres blodomomløp.
Thor Olav Iversen sitt doktorgradsprosjekt har som mål å utvikle eit kritisk rammeverk for å vurde kvantifisering av matsikkerheit. Vi tok ein rask prat med stipendiaten.
Den 24. mai disputerte den SVT-tilknyttede forskeren Cristina García Casañas for doktorgraden "Imaginaries of innovation and science: critical analysis and sustainability concerns.”