Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

UiB har høye ambisjoner for humaniora. Nå kan fagmiljøer fra hele universitetet søke støtte til tiltak for å oppfylle ambisjonene i Humaniorastrategien.