Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

I opningsinnlegget sitt under årets generalforsamling i Det pavelege akademiet for livet utforska UiB-professor Roger Strand rollen etikk spelar i såkalla konvergerande teknologiar.